Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Zádolí

2.

Důvod a způsob založení

Obec Zádolí vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 5 členů

Státní správa
Dušan Kohl - starosta
Jaroslav Hadys - místostarosta
XXXXXXXXXX - účetní, ohlašovna
XXXXXXXXXX - odborný referent, ohlašovna

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Zádolí
Zádolí - Stříhanov čp.12
56601 Zádolí

Telefon:      
Kancelář starosty: 724 192 688 mobil:  
Kancelář: 465 485 296    
Fax:      
E-mail: ou.zadoli@tiscali.cz
Internet. stránky: www.zadoli-strihanov.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Zádolí
Zádolí - Stříhanov čp.12
56601 Zádolí

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Zádolí
Zádolí - Stříhanov čp.12
56601 Zádolí

4.3.

Úřední hodiny

středa: 18.00 - 19.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 465 485 296
Fax:  
Kancelář starosty
Tel:  
Mobil:  
e-mail: ou.zadoli@tiscali.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax:

4.6.

Adresa internetové stránky

www.zadoli-strihanov.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

ou.zadoli@tiscali.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

název banky a.s.
číslo účtu/kód banky: 16924611/0100

6.

00279781

7.

DIČ

 

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Zádolí
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Zádolí

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Zádolí vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Zádolí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005